Voor wie zich aangesproken voelt…

We leven in een turbulente wereld. In het 2e decennium van deze eeuw zijn we omgeven door prikkels, door informatie die onze hersenen moeten verwerken, opslaan of moeten weggooien en vergeten; een continu proces dat veel energie kost maar waar we, omdat onze maatschappij nu eenmaal zo is ingericht, continu aan worden blootgesteld. Al vanaf…